(ភាសាខ្មែរ) ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់គណៈប្រតិភូជប៉ុនមកកម្ពុជា។

December 30, 2022

(ភាសាខ្មែរ)

ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់គណៈប្រតិភូជប៉ុនមកកម្ពុជា អង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុន ឬហោថា JETRO បានរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់ជួបជុំធុរកិច្ច ដើម្បីផ្តល់ឱកាសអាជីវកម្មដល់គណៈប្រតិភូជប៉ុនក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយពាណិជ្ជករកម្ពុជាដែលមានសក្តានុពលមកពីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (CCC) និងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) ដោយមានការចូលរួមជាកិត្តិយសពី អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា លោក ស៊ាង សុបញ្ញា ប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា លោកស្រី Marisa Haruta ប្រធានតំណាងក្រុមហ៊ុន JETRO ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ រួមជាមួយប្រតិភូមកពីសហគ្រិនជប៉ុន និងកម្ពុជា។ ក្នុងការរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់ជួបជុំធុរកិច្ចគណៈប្រតិភូជប៉ុន និង អ្នកជំនួយកម្ពុជាបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ កិច្ចពិភាក្សា និង ស្វែងយល់ពីអាជីវកម្មកពីគ្នាទៅវិញទៅមក។
ក្នុងនាមជា YEAC យើងតែងតែលើកទឹកចិត្ត និង គាំទ្រដល់សមាជិករបស់យើងក្នុងការសហការជាមួយ គណៈប្រតិភូជប៉ុនទាក់ទងនឹង ការវិនិយោគការនាំចេញនិងការនាំចូលទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន។
On August 30th, 2022, on the occasion of the biz study visit of the Japanese delegation to Cambodia, JETRO arranged a business matching lunch to provide a business opportunity for the Japanese delegation to link with potential Cambodian businessmen from the Cambodia Chamber of Commerce (CCC) and Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) with honor participation from Neak Oknha Kith Meng, President of Cambodian Chamber of Commerce (CCC), member of CCC, Mr. Seang Sopagna, President of YEAC, Ms. Marisa Haruta, Chief Representative of JETRO Phnom Penh along with delegates from Japanese and Cambodian Entrepreneurs. In this Biz Matching, Japanese delegates and Cambodian businessmen have exchange, discuss and explore business possibilities among others.
As YEAC, We always encourage and support our members to cooperate with Japanese Delegations in terms of investment, export, and import to Japan.
តេឡេក្រាមឆាណែល៖ https://t.me/YEACambodia