ពិធីប្រគល់ពានកិត្តិយសសហក្រិនសង្គមឆ្នើមឆ្នាំ​ ២០២១

March 11, 2022

នារសៀលថ្ងៃទី ១១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ នៅវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាដឹកនាំដោយ លោក ស៊ាង សុបញ្ញា ប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា និង ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគម បានចូលជួប និងប្រគល់ជូននូវពានកិត្តិយសសហគ្រិនសង្គមឆ្នើម ឆ្នាំ២០២១ ជូន លោកឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុក ស៊ីផាន់ណា ប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំឆ្នើម ក្នុងការកសាងស្នាដៃធំធេងជាច្រើនក្នុងការផ្តល់បទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងជាច្រើនតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ និងច្បាប់ សម្រាប់វិស័យធុរកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគនៅកម្ពុជា។