លេខាធិការដ្ឋានសមាសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញសមាជិក សមាជិកាចូលរួមក្នុងកម្មវិធី “សន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២២”។

February 3, 2023

សូមជម្រាបសួរ

លេខាធិការដ្ឋានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញសមាជិក សមាជិកាចូលរួមក្នុងកម្មវិធី “សន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២២”។

នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ នឹងមានការដាក់ឲ្យដំណើការមឈ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសហគ្រិនវ័យក្មេង(YEDC) និងកិច្ចពិភាក្សាពិសេសទាក់ទងនឹង “Entrepreneurs Eco-system in Cambodia” ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ៖
ឯកឧត្តម សំហេង បូរ៉ា
ឯកឧត្តម អ៊ឹម សុខធី
ឯកឧត្តម ជា កុកហុង
អ្នកស្រី គង់ ដារ៉ែន
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈៀង វណ្ណមុនិណ្ឌ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តាំង ងួនលី

ព័ត៌មានលម្អិតនៃកម្មវិធី៖
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ១៖០០ រសៀល រហូតដល់ម៉ោង៩៖០០នាទីយប់
ទតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច
https://maps.app.goo.gl/BcTcjb2ddBMXXset5?g_st=ic