ជំនួបសហគ្រិនវ័យក្មេង លើកទី១ ២០២៤ “1st Young Entrepreneurs Gathering”

February 2, 2024

(ភាសាខ្មែរ) ចូលរួមទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយសមាជិកសមាជិកា YEACគោលបំណងនៃកម្មវិធី៖
១. ពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នា
២. ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រជូនសមាជិក
៣. បង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនង និងពិភាក្សាអាជីវកម្ម
4. ស្វែងយល់អំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសមាគម ថ្ងៃសុក្រ ទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
ចាប់ពីម៉ោង ១១៖៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤៖០០នាទីរសៀល
ទីតាំង៖ LUMHOR លំហ (BKK)
ផុតកំណត់ទទួលការចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Scan or click link open the app
https://yeacambodia.page.link/7LNS4kkDzMTeNoet5