ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧

សូមជម្រាបសួរនិងគោរពអញ្ជើញ សហគ្រិនវ័យក្មេង និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមទាំងអស់ ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧ ក្រោមមូលបទ “រីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងទាំងអស់គ្នា”។
របៀបវារៈសង្ខេបនៃកម្មវិធីមហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន៖

ថ្ងៃទី១៖
– ប្រកាសបើកកម្មវិធី ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង និងលោក ស៊ាង សុបញ្ញា និងកម្មវិធីសម្ពោធដាក់ដំណើរការផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន២០២៥
* សុន្ទរកថាគន្លឹះដោយ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត សុខ ស៊ីផាន់ណា
– កិច្ចពិភាក្សាទី១៖ លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន
* សុន្ទរកថាគន្លឹះដោយ ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត និងកម្មវិធីសម្ពោធដាក់ដំណើរការ Mobile App សម្រាប់សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន (ASEAN Young Entrepreneurs Association App – ASEAN Entrepreneurs Connect)
– កិច្ចពិភាក្សាទី២៖ ឌីជីថលភាវូបនីយកម្មសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម រួមទាំងជំនាញឌីជីថលក្នុងអាស៊ាន
* បទបង្ហាញពីកម្មវិធីសម្រាប់បង្កើនជំនាញនៅក្នុងអាស៊ាន

ថ្ងៃទី២៖
* សុន្ទរកថាគន្លឹះដោយ ឯកឧត្តម សុខ ចិន្តាសោភា
– កិច្ចពិភាក្សាទី៣៖ ការសម្រួលនិងគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មលើសពីអាស៊ាន
– ពានរង្វាន់ពិសេសអាស៊ានសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី ដោយ លោកជំទាវ បណ្ឌិត អ៊ឹង កន្ថាផាវី
– ពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន ពិធីផ្ទេរដំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន និងប្រកាសបិទកម្មវិធីដោយ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី

តំណភ្ជាប់ចុះឈ្មោះ  https://ayec-carnival.yeacambodia.org
ពត៌មានបន្ថែម៖ www.ayec.org/

RELATED ANNOUNCEMENT

មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧
សូមជម្រាបសួរ សហគ្រិនវ័យក្មេង និង MSMEs ទាំងអស់ មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧ ក្រោមប្រធានបទ “រីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងអស
“កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម លើអាជីវកម្មបែបឌីជីថល” (MSMEs Incubation Programme on Digitalization)
តើអ្នកចង់បង្កើនជំនាញនិងប្រើប្រាស់ឌីជីថល(Digital)ម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកដែរ ឬទេ? សូមអញ្ជើញម្ចាស់អាជីវកម្ម ជាពិសេស សហគ្រាសធុន
Vision Digital Inclusive and Innovation Cambodia
Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) is a volunteer-driven non-profit organization whose mandate is to support young entrepreneurs.